ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 67
ประเภทหัวข้อวันที่ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภท ยูเอชที รสจืด ขนาด บรรจุ ๒๐๐ ซี.ซี. ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กรกฎาคม 2564
ยกเลิกประกาศเชิญชวนซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ม่านกันแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กรกฎาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังบริเวณบ้านลุงอาจ แสนสวาท พร้อมเดินท่อเมนประปา หมู่ที่ 2 บ้านท้ายคุ้ง ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม23 กรกฎาคม 2564
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองหลวงผู้ช่วยอาคม สายสิทธิ์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก23 กรกฎาคม 2564
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองหลวงผู้ช่วยอาคม สายสิทธิ์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก23 กรกฎาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างก่อสร้างก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองหลวงผู้ช่วยอาคม สายสิทธิ์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก23 กรกฎาคม 2564
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กรกฎาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กรกฎาคม 2564
ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๙-๑๕๒๓ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 กรกฎาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์มอเตอร์สูบน้ำ เลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๓-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 กรกฎาคม 2564