การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต

Displaying 1-2 of 2 results.
ผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ อบต.ไทยยาวาส ประจำปีงบประมาณ 2566 (ห้วง ตุลาคม-กุมภาพันธ์ 2566)