ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


แสดงข้อมูลตั้งแต่ 51 ถึง 60 จากข้อมูล 67
ประเภทหัวข้อวันที่ประกาศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยท่าตลาด 3 (เลียบคลองผู้ใหญ่สังเวียน) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 เมษายน 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภทนมยูเอชทีรสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซี.ซี. (ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 เมษายน 2564
ประกาศเชิญชวนซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มีนาคม 2564
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มีนาคม 2564
ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมบ่อบาดาลแท็งค์แพพิณทองรีสอร์ท หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มีนาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบ่อบาดาลแท็งค์จารุวรรณ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มีนาคม 2564
ประกาศราคากลางจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๔๐๑๑ นครปฐม จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มีนาคม 2564
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๙-๑๕๒๓ นครปฐม ของ อบต.ไทยาวาส จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มีนาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๙-๑๕๒๓ นครปฐม ของ อบต.ไทยาวาส จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มีนาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๙-๑๕๒๓ นครปฐม ของ อบต.ไทยาวาส จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มีนาคม 2564