หัวข้อประเภทวันที่ประกาศ
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภท ยูเอชที รสจืด ขนาด บรรจุ ๒๐๐ ซี.ซี. ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก30 กรกฎาคม 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ม่านกันแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงยกเลิกประกาศเชิญชวน23 กรกฎาคม 2564
โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังบริเวณบ้านลุงอาจ แสนสวาท พร้อมเดินท่อเมนประปา หมู่ที่ 2 บ้านท้ายคุ้ง ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง23 กรกฎาคม 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองหลวงผู้ช่วยอาคม สายสิทธิ์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง23 กรกฎาคม 2564
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง19 กรกฎาคม 2564