หัวข้อวันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นฐ ถ 056-008 สายท่ามอญ-คลองสวนหมาก ม.3 บ้านคลองสวนหมาก ตำบลไทยาวาส กว้าง 4.50 ม.ยาว 582.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,619.00 ต.ร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย 0.50 ม.องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 พฤศจิกายน 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภทยูเอชที (นมกล่อง) รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซี.ซี. ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 ตุลาคม 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไทยาวาส ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 ตุลาคม 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายเลียบคลองลัด (ท่ามอญซอย 1) หมู่ที่ 41 ตุลาคม 2565
ซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ (รองโซ่ แบบมือสาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กันยายน 2565