ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 81 ถึง 90 จากข้อมูล 200
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มีนาคม 2565
เช่าค่าเช่า Server (รายปี) ของ WWW.thaiyawas.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มีนาคม 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องพิมพ์ดีดธรรมดา (ตั้งโต๊ะ) เลขครุภัณฑ์ ๔๑๔-๔๘-๐๐๐๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มีนาคม 2565
ซื้อจัดซื้อหินคลุก จำนวน ๑๗๕ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 มีนาคม 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) รสจืด บรรจุกล่อง ขนาด ๒๐๐ มล.ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ช่วงเปิดภาคเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มีนาคม 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มกราคม 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มกราคม 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มกราคม 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะประชุม เลขครุภัณฑ์สำนักงาน ๔๐๐-๒๖-๐๐๖๙) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มกราคม 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขงพ ๔๗๐ นครปฐม จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มกราคม 2565