แผนพัฒนาบุคลากร

Displaying 1-5 of 5 results.
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563