ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 90
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังบริเวณบ้านลุงอาจ แสนสวาท พร้อมเดินท่อเมนประปา หมู่ที่ 2 บ้านท้ายคุ้ง ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยวิธีคัดเลือก21 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กันยายน 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กันยายน 2564
ซื้อกระสอบใส่ทราย จำนวน ๑๐,๐๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กันยายน 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภท ยูเอชที รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซี.ซี. ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กันยายน 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมบ่อบาดาลแท้งค์บ้านยายไหม หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กันยายน 2564