โครงการ "น้ำคือชีวิต ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564"

28 พฤษภาคม 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ได้ดำเนินการกิจกรรมตามโครงการ "น้ำคือชีวิต ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564" โดยได้เชิญปราชญ์ชาวบ้านมาให้ความรู้เรื่องการปลูกเห็ด แก่ พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส พนักงานบริษัท บูโอโน่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และชาวบ้านตำบลไทยาวาส
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!