ประชาสัมพันธ์วิธีป้องกันตัวเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโนา 2019 (COVID-19)

21 พฤษภาคม 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโนา 2019 (COVID-19) ในสถานการณ์ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส จึงขอประชาสัมพันธ์วิธีป้องกันตัวเองจากการแพร่ระบาดนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!