ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566

2 กุมภาพันธ์ 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส" ประจำปี 2566
โดยสามารถประเมิน ได้ดังนี้
1. เว็บไซต์ itas.nacc.go.th
2. สแกน QR CODE
รายละเอียดขั้นตอนเพิ่มเติมตามรูปภาพข้างล่าง

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!