ประชาสัมพันธ์ การประชุมราษฎร หมู่ที่ 4 ตำบลไทยาวาส

7 มีนาคม 2565
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประชาสัมพันธ์ การประชุมราษฎร หมู่ที่ 4 ตำบลไทยาวาส เพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกผู้ใหญ่บ้าน ณ ศาลาการเปรียญวัดไทยาวาส หมู่ที่ 4 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง