บรรเทาปัญหาขยะในพื้นที่ตำบลไทยาวาส (บริเวณสะพาน สาย 8)

17 มกราคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ตามที่ อบต.ไทยาวาส ได้รับคำร้องจากประชาชนในพื้นที่ ว่ามีขยะจำนวนมากบริเวณริมถนนสะพานสาย 8 ตำบลไทยาวาส ขอให้ อบต.ไทยาวาสดำเนินการกำจัดขยะในบริเวณดังกล่าว เพื่อลดปัญหาขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์ ซึ่งขณะนี้ อบต.ไทยาวาส ดำเนินการดังกล่าวตามคำร้องเรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง