Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

May - 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
 
นโยบายผู้บริหาร :: วิสัยทัศน์และพันธกิจ :: ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน :: ผลการดำเนินงาน :: รายงานติดตามผลการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น::แผนอัตรากำลัง :: ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน :: รายงานการประชุม
 
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส
 
 
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ประกาศการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ปี 2558
1 |