Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Nov - 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
 
 
      หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
      การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้าง
      มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับลูกจ้าง
      ระบบพนักงานจ้าง
      มติปรับปรุงค่าตอบแทน(ค่าจ้าง) พนักงานจ้างทั่วไป
      บัญชีอัตราค่าตอบแทน
      ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
      หารือเกี่ยวกับการลงโทษวินัยพนักงานจ้างตามภารกิจ
      การปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำ
      หลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายเงินรางวัล
      แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง
 
คลิกเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านไฟล์ pdf
   
1 | 2 | 3 |