โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาสออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

10 มิถุนายน 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2564
นายประสาท รับพรพระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ลงพื้นที่ร่วมกับ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส และสมาชิกองค์การบริหารส่วตำบลไทยาวาส ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันตัวเองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) และข้อควรปฏิบัติก่อนและหลังการฉีดวัคซีน พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์สำหรับเติมเพื่อฉีดฆ่าเชื้อ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 1 - 4 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ตามโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาสออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!