แนะนำวิธีการเตรียมตัวก่อนได้รับการฉีดวัคซีน

28 พฤษภาคม 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส บูรณาการร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ แจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ให้กับชาวบ้านตำบลไทยาวาส พร้อมทั้งได้แนะนำวิธีการเตรียมตัวก่อนได้รับการฉีดวัคซีน
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!