ประชาสัมพันธ์พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิค - 19)

24 เมษายน 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศประชาสัมพันธ์

ในวันที่ 24 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ร่วมกับมูลนิธิหลวงพ่อสมหวัง จะดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลไทยาวาส

 

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกท่านทราบ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!