ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวส

20 กุมภาพันธ์ 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ขอประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส พ.ศ. 2566 จำนวน 2 ช่องทาง
1. ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนอกส์ (อีเมล) saraban-thaiyawas@lgo.mail.go.th
2. เว็บไซต์ http://www.thaiyawas.go.th

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง