องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มอบถุงยังชีพ

21 ตุลาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565
นายประสาท รับพรพระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส พร้อมทั้ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ต้อนรับ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมาชิกสภาองค์บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และคณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
โดยได้นำถุงยังชีพ มามอบให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลไทยาวาสที่ประสบกับอุทกภัยน้ำท่วม เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมทั้งได้พุดคุยสอบถามเกี่ยวกับปัญหาที่ได้รับจากประชาชนเพิ่มเติมด้วย
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ พร้อมทั้งจะนำถุงชีพไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนซึ่งยังไม่สามารถเดินทางออกมารับถุงยังชีพด้วยตนเองได้ ต่อไป...

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!