ธนาคารกสิกรไทย เครือข่ายธุรกิจ กลาง 4 ในการร่วมปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดนครปฐม

20 ตุลาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 20 ตุลาคม 2565
นายประสาท รับพรพระ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ได้มอบหมายให้ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ต้อนรับคณะจากธนาคารกสิกรไทย เครือข่ายธุรกิจ กลาง 4 ในการร่วมปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดนครปฐม โดยได้นำสิ่งของอุปโภคมาให้ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส เพื่อจัดทำเป็นถุงยังชีพสำหรับแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ตำบลไทยาวาส
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส จึงขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และจะนำไปแจกจ่ายประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อย ต่อไป....

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!