แห่เทียนจำนำพรรษา

12 กรกฎาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
นายประสาท รับพรพระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส พร้อมทั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง ร่วมกันแห่เทียนจำนำพรรษา ณ วัดไทยาวาส

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!