ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไทยาวาส

5 กรกฎาคม 2565
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประกาศประชาสัมพันธ์

 

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ขอแจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไทยาวาส ตั้งแต่วันที่ 6 - 12 กรกฎาคม 2565 และจะทำการเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!