เสนอโครงการเพิ่มบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น

9 มีนาคม 2565
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประชาชนที่ต้องการเสนอโครงการเพิ่มบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน สามารถกรอกรายละเอียดโครงการต่างๆ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส บรรจุเข้าแผนและดำเนินการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการตามโครงการต่อไป ตามลิ้งค์
 
 
ซึ่งสามารถกรอกรายละเอียดต่างๆ ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2565
 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!