โครงการ พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในชุมชน

8 ธันวาคม 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

 
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในชุมชน เพื่อการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสัมมาชีพ ด้านการผลิตข้าวสารและแปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ตำบลไทยาวาส
ในวันเสาร์ที่ 11 ธ.ค. 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์ วัดไทยาวาส (โรงลิเก)
จึงขอเชิญชวนท่านผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
 
 
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!