ข้อมูลเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชเกษตร อุทกภัย ช่วงเวลาที่เกิดภัย ตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค. 2564 ถึงยังไม่สิ้นสุด ตำบลไทยาวาส

18 พฤศจิกายน 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!