พ่นฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) บริเวณบ้านผู้เสี่ยงสูง หมู่ที่ 1

19 กรกฎาคม 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 18 และ 19 กรกฎาคม 2564
นายประสาท รับพรพระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นฆ่าเชื้อ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) บริเวณบ้านผู้เสี่ยงสูง หมู่ที่ 1 ตำบลไทยาวาส
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!