พ่นหมอกควัน กรณีพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก

15 กรกฎาคม 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564
นายประสาท รับพรพระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน กรณีพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!