ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองหลวง-คลองขวาง หมู่ที่ 3 [17 ธ.ค. 2563]