ประกาศรายชื่อผู้มารับ/ยื่นเอกสารประกวดโครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองหลวง-คลองขวาง หมู่ที่ 3 [9 ธ.ค. 2563]