ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งคอนกรีตเสริม เหล็กเลียบคลองลัด หมู่ที่ 4 บ้านท่ามอญ ตำบลไทยาวาส ลึก 2 เมตร ยาว 180 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม [3 ธ.ค. 2563]