ประกาศรายชื่อผู้มารับ/ยื่นเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองลัด หมู่ที่ 4 [27 พ.ย. 2563]