ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองหลวง - คลองขวาง หมู่ที่ 3 บ้านคลองสวน [26 พ.ย. 2563]