ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองลัด หมู่ที่ 4 บ้านท่ามอญ ตำบลไทยาวาส [13 พ.ย. 2563]