ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองสวนหมาก 1 หมู่ที่ 3 [8 มิ.ย. 2563]