ประกาศผลรายชื่อผู้มารับ/ซื้อเอกสารและรายชื่อผู้มายื่นเอกสารโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองสวนหมาก 1 หมู่ที่ 3 [5 มิ.ย. 2563]