ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองสวนหมาก 1 หมู่ที่ 3 [26 พ.ค. 2563]