ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 50 เมตร ยาว 68 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส หมู่ที่ บ้านท่ามอญ [1 เม.ย. 2563]