ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 50 เมตร ยาว 68 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส หมู่ที่ 4 บ้านท่ามอญ [20 มี.ค. 2563]