ประชาสัมพันธุ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนหมาก 5 พร้อมรางระบายน้ำ [12 มี.ค. 2563]