ประกาดประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา ซอยท่ามอญ 3 (บ้านสุนันท์ ยิ้มถนอม) แบบหอถังสูงพร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 [28 พ.ย. 2562]