ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างระบบประปา ซอยท่ามอญ 3 (บ้านนางสุนันท์ ยิ้มถนอม) หอถังสูงรูปทรงเซมเปญ [21 พ.ย. 2562]