ประกาศผู้มาซื้อ/ยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท้ายคุ้ง 1 (ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม) หมู่ที่ 2 [12 ก.ย. 2562]