ประกาศรายชื่อผู้มารับ/ยื่นเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเทียม (ยายจง) หมู่ที่ 1 [10 ก.ย. 2562]