ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท้ายคุ้ง 1 (ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม) หมู่ที่ 2 [30 ส.ค. 2562]