ประกาศผู้มารับ/ยื่นเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท้ายคุ้ง 4/1 (ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม) หมู่ที่ 2 [13 ส.ค. 2562]