ประกาศรายชื่อผู้มารับและยื่นเอกสารโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมกำแพงกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่ามอญ 1 หมู่ที่ 4 [9 ก.ค. 2562]