ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าตลาด 3 (เลียบหลังการไฟฟ้า) หมู่ที่ 1 [5 ก.ค. 2562]