ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมกำแพงกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่ามอญ 1 หมู่ที่ 4 [19 มิ.ย. 2562]