ประกาศผู้ชนะโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ซอยท้ายคุ้ง 1 หมู่ที่ 2 และซอยคลองสวนหมาก 6 หมู่ที่ 3 [7 มิ.ย. 2562]