ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กริมคลองหลวง-คลองขวาง หมู่ที่ 2-4 [27 ก.พ. 2562]